Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obajvilo je raspored isplata tokom februara 2021. godine.

Novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec januar biće isplaćene  19. februara.

Dečiji dodatak i roditeljski dodatak za mesec januar  biće isplaćeni 19. februara.

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec januar biće isplaćene 22. februara.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec januar biće isplaćene  dana 22. februara.

Isplate osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec januar biće isplaćene dana 20. februara.