Sud Kragujevac – osnovni, viši, apelacioni, prekršajni,...

Osnovni sud u Kragujevcu

Adresa: Trg vojvode Radomira Putnika br. 4

Centrala: 034/307-600

Uprava: 034/335-677​

Faks: 034/335-486

E-mail: uprava@kg.os.sud.rs

Web sajt: www.kg.os.sud.rs

 

Viši sud u Kragujevcu

Adresa: Trg Radomira Putnika br. 4

Pisarnica: 034/307-678

Telefon i faks: 034/353-593

E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs

Web sajt​: www.kg.vi.sud.rs

 

Apelacioni sud u Kragujevcu

​Adresa: Trg Vojvode Radomira Putnika 4

Telefon i faks: 034/332-028

E-mail: uprava@kg.ap.sud.rs

Web sajt: www.kg.ap.sud.rs ​

 

Prekršajni sud u Kragujevcu

​Adresa: Trg Slobode br. 3, 34000 Kragujevac

(u zgradi Skupštine grada Kragujevca, kancelarije na III, IV i V spratu)

Predsednik suda: 034/331-757, 306-181

Pisarnica: 034/306-157, 306-158

Izvršenje: 034/306-183, 306-184

Telefon i faks: 034/330-290

E-mail: prekrsajnisudkg@gmail.com

    prekrsajnisudkg@hotmail.com

 

Privredni sud u Kragujevcu

Adresa: Trg slobode br. 3 (V sprat zgrade organa gradske uprave)

Sudska uprava - predsednik suda: 034/335-602, 335-644

Sekretar: 034/306-263

Pisarnica: 034/306-250​

Izvršenja: 034/306-247, 306-249

Računovodstvo: 034/306-252

E-mail: uprava@kg.pr.sud.rs

 

Upravni sud

Adresa: Kneza Mihajla 2/II

Telefon: 034/6170-031