NASA želi da kupi stene sa Meseca i u potrazi je za kompanijama koje će krenuti na „svemirska iskopavanja”. Ova agencija je u potrazi kako bi mogla da uspostavi pravni okvir za svoje galaktičke težnje.

Agencija prikuplja ponude od istraživača širom sveta koji su voljni da sami finansiraju svoj put na Mesec i sakupe uzorke tla ili stena, a da zapravo ne vrate taj materijal na Zemlju.

Cilj ovog poduhvata je da se stvori pravni presedan za rudarenje na površini Meseca, koje bi omogućilo NASI da jednog dana sakupi led, helijum i druge materijale korisne za kolonije na Mesecu i, jednog dana, na Marsu, piše Fortune.

NASA takođe želi da demonstrira potencijal „iskorišćavanja resursa na licu mesta” ili korišćenje „lokalnog” materijala za buduće svemirske misije, rekla je ova agencija.

- NASA predviđa da će platiti između 15.000 i 25.000 dolara po ugovoru, ali će finalnu cenu odrediti konkurencija, rekao je upravnik NASE Džim Brajdenstajn.

Pobednički ponuđač „sakupiće do 500 grama Mesečevog materijala, fotografisati ga, dokumentovati njegovo mesto i zatim izvršiti prenos vlasništva nad mesečevim regolitom ili stenama na ime NASA-e”, rekla je agencija u blogu. NASA će naknadno srediti sve planove za preuzimanje materijala.

Još nije jasno ko bi mogao da istupi kao kandidat. Sletanje na Mesec nije ni jeftino ni lako, a NASA će platiti samo za prikupljeni materijal. Dobavljač će biti odgovoran za sve troškove povezane sa misijom, rekla je u elektronskoj pošti glasnogovornica NASA-e Stefani Širholc.