Dragan Jovanović Danilov biće gost kragujevačkog Studentskog kulturnog centra u sredu, 12. juna, od 20 sati. Razgovor o stvaralaštvu sa jednim od najprevođenijih savremenih srpskih pesnika održaće se na Letnjoj sceni.

Knjige pesama prevedene su mu na engleski, francuski, nemački, italijanski, grčki, bugarski, slovački i makedonski jezik. Zastupljen je u antologiji New european poets (Graywolf Press, Saint Paul, Minnesota, 2008). Učestvovao je na brojnim međunarodnim pesničkim festivalima. Održao je više samostalnih književnih večeri i čitanja poezije u Francuskoj.

Dragan Jovanović Danilov pesnik, romansijer, esejista, likovni kritičar rođen je 1960. godine u Požegi. Studirao je na Pravnom i Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju umetnosti.

Knjige pesama: Euharistija (1990), Enigme noći (1991), Pentagram srca (1992), Kuća Bahove muzike (1993), Živi pergament (1994), Evropa pod snegom (1995), Pantokr(e)ator (1997), Glava harfe (s Divnom Vuksanović, 1998), Alkoholi s juga (1999), Koncert za nikog (2001), Homer predgrađa (2003), Gnezdo nad ponorom (2005), Memoari peska (2008) i Moja tačna priviđenja (2010).

Romani: Almanah peščanih dina (1996), Ikonostas na kraju sveta (1998) i Otac ledenih brda (2009).

Knjiga autopoetičkih eseja: Srce okeana (1999).