Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podstio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od februara 2017. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su više za 4,61 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.229 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 331.840 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.039 do 86.278 dinara.

Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za februar, mart i aril 2017. godine.