Za ovu godinu obezbeđeno je još 100 miliona dinara za programe dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica, pored već predviđenih 562 miliona.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, stambeno pitanje na taj način rešila je 401 osoba.

Profesionalna vojna lica koja u ovom trenutku žele da kupe stan koristeći Program dugoročnog stambenog kreditiranja, trebalo bi da sačekaju završetak tog procesa i informaciju o bankama koje će omogućiti uslove garantovane Programom. 

Pored dodatnih 100 miliona, obezbeđenih Izmenama i dopunama Programa dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica za 2016. godinu, usvojen je novi tekst Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica. 

Zbog toga je u toku potpisivanje novih ugovora Srbije i Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa bankama zainteresovanim za sprovođenje Programa.