JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u petak, 9. februara, zbog havarijskih isključenja bez vode biće sledeće ulice:

    Stanovo, ul. Otokarakeršovanija ( od 08:00 do 12:00 časova ), gašenje priključka.
    Šumarice, ul. Gornjomilanovačka ( od 12:00 do 15:00 časova ), popravka ulične linije.
    Grošnica, ul. Oktobarskih Žrtava ( od 15:00 do 17:00 časova ), olovo Ø 300.
    Jabučar, ul. Martina Lutera Kinga ( od 14:00 do 16:00 časova ), popravka ulične linije.
    Petrovac, ul. Kanicova ( od 12:00 do 14:00 časova ), popravka kućnog priključka.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.