JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u sredu, 17. avgusta, zbog havarijskih isključenja bez vode biti sledeće ulice:

    Grošnica, ul. Gubavica bb ( od 08:00 do 14:00 časova ), ugradnja bustera nastavak radova.
    Grošnica, ul. Oktobarskih Žrtava ( od 14:00 do 17:00 časova ), rad po dopisu.
    Ilićevo, ugao Dragomira Ostojića – XIX Oktobra ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka.
    Korman, ul. Kormanski Put ( od 11:00 do 14:00 časova ), ulična linija.
    Pčelice, ul. Skradinska br.29 ( od 14:00 do 16:00 časova ), popravka priključka.
    Višnjak, ul. Vidovdanska br.10 ( od 16:00 do 19:00 časova ), popravka priključka.
    Centar, ugao Bojovića Žuće – Daničićeva ( od 08:00 do 11:00 časova ), priključak u šahti.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.