JKP „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac obaveštava da će u četvrtak, 14. septembra, zbog havarijskih isključenja bez vode biće sledeće ulice:

    Stanovo, ul. Miroslava Ristića ( od 01:00 isključena voda do 11:00 časova ), popravka ulične linije.
    Grošnica, ul. Natalije Nane Nedeljković ( od 11:00 do 14:00 časova ), popravka ulične linije.
    Bresnica, ul. Bresnički Do ( od 14:00 do 19:00 časova ), olovo na Ø 300.
    Sušica, ul. Vojvode Petra Bojovića ( od 08:00 do 12:00 časova ), popravka kućnog priključka.
    Bresnica, ul. Pionirske Divizije ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka.
    Stanovo, ul. Bagrdanska ( od 11:00 do 15:00 časova ), popravka kućnog priključka.
    Bresnica, ul. Kajmačalanska ( od 15:00 do 19:00 časova ), rad po dopisu.
    Stanovo, ul. Pere Đorđevića ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka kućnog priključka.

Napomena: Plan isključenja je podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.