Kragujevac

Pedijatrijska sestra / tehničar za potrebe Klinike za pedijatriju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-4715 od 08.04.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Više radnih mesta

EKONOMSKA ŠKOLA 34000 Kragujevac, Radoja Domanovića 6 tel. 034/332-428 1. Nastavnik predmetne nastave pravne grupe predmeta na određeno vreme, ...

Firma: Ekonomska škola

Pogledaj oglas