Putem portala eUprava, Kragujevčani od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, kao i da zatraže informaciju o lokaciji. Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na jednoj ili više katastarskih parcela, na osnovu planskog dokumenta. 

Takođe, putem interneta moći će i da podnosu primedbe na nacrt planskog dokumenta, kao i odluke o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida.

Više informacija o ovim e-uslugama možete pronaći na ovom LINK-u.

Inače, nove elektronske usluge gradska uprava razvila je uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.