Dva javna preduzeća u Kragujevcu bankama po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita duguju gotovo oko milijardu dinara.

Kredite kod različitih banaka od kragujevačkih javnih preduzeća imaju JKP Šumadija i JKP Vodovod i kanalizacija, dok JSP Kragujevac, Urbanizam i JP Putevi, nemaju kreditnih zaduženja.

Dug JKP Šumadija, kako je navedeno u izveštaju o poslovanju, bankama duguje 864.452.743 dinara, dok dug JKP Vodovod i kanalizacija iznosi 215.749.970 dinara

Kako se navodi u izveštaju o poslovanju oba preduzeća svoje obaveze redovno servistiraju.

Inače, pre dve godine, dug kragujevačkih javnih preduzeća prema poslovnim bankama iznosio je blizu 1.5 milijardi dinara.

Dugovanja ima JKP Šumadija prema bankama su sredniom 2022. godine iznosila 1.047.253.647 dinara.

Ukupno kreditno zaduženje JKP Vodovod i kanalizacija u istom periodu bilo je 398.253.113 dinara, dok je Javno stambeno preduzeće Kragujevac imalo kredit od 12.362.208 dinara.