Gradska uprava za razvoj i investicije Grada Kragujevca raspisala je javnu nabavku za izbor firme koja će izraditi projektno tehničku dokumentaciju za salu za borilačke sportove. Nova sala za borilačke sportove, gradiće se na mestu postojeće sale u Velikom parku, koja je predviđena za rušenje.

Novi objekat trebalo bi da ima 2.000 kvadrata u okviru kojih će se naći tri ili četiri odvojene sale. Jedna će biti predviđena za karate i tekvondo i imaće tatami podlogu, druga za boks i kikboks imaće parketnu podlogu i dva ringa, dok bi treća sala bila namenjena rvačima. Opcija je i da se eventulano projektuje i četvrta sala koja će biti namenjena treninzima džudoa.

Svaka sala trebalo bi da ima i prostor namenjen montažnim mini-tribinama.

Pored toga, u okviru novoizgrađenog objekta nalaziće se i teretana, sauna, multifunkcionalna sala za  treninge aerobika i gimnastike, te svlačionice, spravarnice za rekvizite, kancelarijski prostor i info pult.

- Objekat treba projektovati tako da se na parceli ostavi dovoljno slobodnog prostora oko objekta za instalacije urbanog mobilijara i parternog uređenja, navodi se u dokumentu namenjenom ponuđačima.

Zadatak firme koju grad izabere na tenderu biće da sačini urbanističko-tehničku dokumentaciju, urbanistički projekat, idejno rešenje za novu salu za borilačke sportove, projekat za građevinsku dozvolu i tehničku kontrolu, projekat za izvođenje, akt o proceni rizika i plan sistema tehničke zaštite, kao i projekat uređenja partera predmetne parcele, te prateće elaborate.

Jedan od uslova koji firme moraju da ispune kako bi učestvovale na tenderu je da su u periodu od 2019. do 2021. godine ostvarile minimalni prihod u ukupnom iznosu od 18.000.000 dinara, te da su u poslednje 3 godine izradile najmanje jedan projekat javnih objekata, koji nisu manji od 2.000 kvadrata bruto razvijene građevinske površine.

Rok za dostavljanje ponuda je 3. april, u 11 sati.