Gradska uprava za društvene delatnosti raspisala je Javni poziv predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora sa gradom, radi upisa dece čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2024/2025. godinu.

Prijave na Javni poziv podnose se počev od  11. juna 2024. godine, zaključno sa 21. junom 2024. godine, nakon čega će nadležna gradska uprava, u roku ne dužem od pet dana,  objaviti spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca, u koje se u radnoj 2024/2025. godini mogu upisati deca čiji roditelji ostvare ili nastave sa korišćenjem prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, sa kojima će Grad zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Javni poziv je objavljen na internet stranici grada Kragujevca na ovom LINK-u.

Tačno popunjen prijavni formular (Obrazac 1-PF), koji se preuzima na internet strani grada Kragujevca (Vidi LINK) i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom, predaje se u zatvorenoj koverti, Prijemnoj kancelariji  Pisarnice, u holu zgrade Gradske uprave,Trg slobode br. 3.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302 288.