Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Dana žena i devojaka u nauci, Univerzitet u Kragujevcu će treću godinu zaredom podeliti priznanja za najbolje naučnice sa najviše rezultata u naučnoistraživačkom radu u protekloj godini, na 12 fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i Institutu za informacione tehnologije Kragujevac.

Svečanost povodom dodeljivanja priznanja najboljim naučnicama biće organizovana u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu u ponedeljak, 12. februara, u 12 sati.

Ove godine priznanje će dobiti 13 naučnica - sa Ekonomskog fakultetu to je Marija Mirić, istraživač saradnik, sa PMF-a dr Dragana Krstić, vanredni profesor, sa FTN-a u Čačku dr Jelena Purenović, vanredni profesor, sa Fakulteta inženjerskih nauka dr Fatima Živić, vanredni profesor, sa Agronomskog fakulteta u Čačku dr Jelena Mladenović, vanredni profesor, sa Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu dr Iva Despotović, docent, sa Pedagoškog fakulteta u Užicu dr Sanja Maričić, redovni profesor, sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji dr Jasmina Ognjanović, docent, sa Pravnog fakulteta dr Sonja Lučić, vanredni profesor, sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini dr Aleksandra Mihajlović, vanredni profesor, sa FILUM-a dr Jelena Arsenijević Mitrić, vanredni profesor, sa Fakulteta medicinskih nauka mag.farm. Sanja Matić, asistent, sa Instituta za informacione tehnologije Jelena S. Katanić Stanković, viši naučni saradnik.

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci obeležava se 11. februara. Ustanovljen je 2015. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Cilj obeležavanja je podsticanje žena i devojaka da se bave naukom i karijerom u naučnom radu.