Odbornici Skupštine grada Kragujevca, posle 16 sati rada, usvojili su predlog da se nastavak prve redovne sednice nastavi i danas, 15. maja.

Do sada su usvojene četiri tačke dnevnog reda. Prva tačka se odnosi na odluke o donošenju Programa iz oblasti javnog zdravlja, druga zaključci o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju ustanova kultura za 2023. godinu, treća usvajanje finansijskih planova i davanje saglasnosti na Programe rada ustanova kulture, Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac, Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac, Gradske turističke organizacije „Kragujevac“ i Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Kragujevac za 2024. godinu i četvrta tačka dnevnog reda je rešenje o saglasnosti na Program o izmenama i dopuni Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Šumadija“, JKP „Niskogradnja“ i Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Šumadija“ d.o.o. Kragujevac.

Inače, ova sednica počela je još 24. aprila i tada je prekinuta nakon 16 sati rada. Sednica je trebalo da bude nastavljena 10. maja, ali je odložena zbog nedostatka kvoruma, jer se odbornici vladajuće većine nisu pojavili.

Tokom zasedanja 24. aprila, da podsetimo, odbornici opozicije su svoje vreme za govornicom koristili da ćutanjem izraze protest zbog odbijanja vlasti da na dnevni red stavi tačku u okviru koje bi se raspravljalo o, po njihovom mišljenju spornom, preuzimanju zemljišta kod Zastavinog servisa. (Vidi LINK)

Kragujevačka opozicija je na poslednje zasedanje koje je odloženo (10. maja), došla u majcama sa natpisom: „Šta je sa 296 miliona”.

U pitanju je iznos koji je će iz budžeta biti potrošen na okončanje sudskih sporova oko dva pomoćna objekta i 8.568 metara kvadratnih zemljišta zemljišta koji se nalaze pored Zastavinog servisa. (Vidi LINK)

Tokom jučerašnjeg zasedanja ova maratonska sednica nastavljena je u istom ritmu - odbornici opozicije su svoje vreme za govornicom koristili da ćutanjem izraze protest.

Današnje zasedanje nastavlja se u istom ritmu.

Sednicu možete pratiti putem youtube kanala: