Rekonstrukcija Trga vojvode Radomira Putnika u centru Kragujevca trebalo bi da počne naredne sedmice. Gradska uprava za komunalne poslove donela je rešenje kojim se od 3. oktobra uvodi privremeni režim saobraćaja u ovom delu grada.

Portal Pressek pokušao je da iz gradske uprave dobije odgovor na koji način će do 31. decembra, do kada važi odluka, saobraćaj u ovom delu centra grada biti organizovan, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao.

Planom rekonstrukcije, prema ranijim najavama, pored ukidanja saobraćaja ispred zgrade Suda i transformacije parking mesta u pešačku zonu, predviđeno je povezivanje novoformiranog trga i postojeće pešačke zone u centru grada u jednu celinu. Uz proširenje zone spomenika, biće formirane dve kružne parterne fontane u osnovi trga, prečnika 35 metara, kao i izgradnja dve linijske fontane sa ambijentalnom rasvetom na prostoru između zgrada Moskva i Zlatna ruža.

Radove će izvoditi firme Alex E&C doo Beograd i Vostok investments doo Subotica. Zajednička ponuda ove dve firme od 322.139.100 dinara, na tenderu na koji se javio još jedan ponuđač, izabrana je kao najpovoljnija.

Ako je suditi po odluci o dodeli ugovora, firma Alex E&C doo Beograd biće zadužena za 70 odsto radova - izgradnju fontana, hidrotehničke i termotehničke instalacije, arhitektonsko građevinske radove, saobraćajnice, odnosno pešačke površine. Preostalih 30 odsto radova poput pripremnih i zemljanih radova, kao i saobraćajnu signalizaciju biće zadužen Vostok investmants.

Firma Alex Company, kako se navodi na njihovom sajtu, je osnovana 1993. godine i povezana je sa BWT koncernom iz Austrije, čiji je generalni zastupnik za teritoriju bivše Jugoslavije. Navodi se da pružaju kompletna tehnološka rešenja za tretman pijaće i procesne vode i filtraciju bazenske vode, a sve u saradnji sa renomiranim proizvođačem - grupom BTW Gmbh. Sestrinska firma Alex Engenering & Construction specijalizovana je za građevinsku operativu.

Vostok investments doo Subotica osnovan je 2017. godina i pretežno se bavi izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada. Jedan od podataka koji se pretragom interneta mogu naći od ovoj firmi je da zida stambeno-poslovnu zgradu Vostok Land od sedam spratova u ulici Blaška Rajića 20a u Subotici.

Sredstva za finansiranje Projekta „Rekonstrukcija Trga Vojvode Radomira Putnika i dela pešačke zone sa potrebnom infrastrukturom“ planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2022. godinu u iznosu 300.000.000 dinara sa PDV-om i Finansijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 94.354.903,20 dinara sa PDV-om.

Izvođač radova, navodi se u konkursnoj dokumentaciji, obavezuje se da ugovorene radove izvede u roku od maksimalno 14 kalendarskih meseci računajući od dana uvođenja u posao. Takođe, prema uslovima tendera garantni rok za sve izvedene radove neće moći da bude kraći od 5 godina.