Gradska poreska uprava obaveštava građane Kragujevca da je rok za plaćanje poreza na imovinu za drugi kvartal godišnjeg poreza za fizička i pravna lica i preduzetnike, za 2024. godinu, ističe 15. maja.

O stanju svojih zaduženja građani mogu da se informišu u Gradskoj poreskoj upravi, ulica Branka Radičevića br. 9, ili putem telefona 034/356-394 kao i elektronskim putem na mail: poresko@kg.org.rs  

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja, takođe treba da do ovog datuma uplate svoje redovne obaveze.

Iz Gradske poreske uprave podsećaju da se redovnim izmirivanjem obaveza izbegavaju troškovi kamate, koja se obračunava nakon isteka zakonskog roka za uplatu.