Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal 2024. godine za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 14. februara. Građani treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala dugovanja takođe treba do ovog datuma da uplate označene rate, jer će im se nakon isteka zakonskog roka za uplatu akontacija obračunavati kamata koja je nepotreban, ali u tom slučaju neminovan izdatak.

Redovnim izmirivanjem obaveza izbegavaju se troškovi kamate. O stanju svojih zaduženja građani mogu da se informišu u Gradskoj poreskoj upravi Kragujevca, putem telefona 034/356-394 ili elektronske pošte poresko@kg.org.rs.

Inače, Kragujevčani ove godine plaćaju od 9 do 15 odsto veći porez na imovinu. Koliko će im veći biti račun zavisi od vrste nekretninine koju poseduju i zone u kojoj se nalazi. (Vidi LINK)

Poreska stopa ostala je nepromenjena 0,4 odsto, ali su prosečne cene kvadrata skočile.