Lokalna kancelarija AIESEC-a u Kragujevcu prima nove članove. Ova kancelarija u Kragujevcu na godišnjem nivou, broji više od 80 članova sa različitih fakulteta i godina studija.

Kroz rad na projektima ili u okviru funkcionalnih timova, mladi imaju priliku da razviju veštine i steknu znanja u oblastima prodaje, marketinga, odnosa s javnošću, finansija, dizajna, ljudskih resursa i da se na taj način razvijaju na ličnom i profesionalnom nivou u multikulturalnom okruženju.

Vizija Lokalne kancelarije u Kragujevcu ostaje ista sve ove godine, a to je da bude vodeća studentska organizacija koja inspiriše i podstiče studente Univerziteta u Kragujevcu na proaktivnost i saradnju, te da ih pripremi za izazove u budućnosti, kroz sticanje ‎novih znanja i iskustava.

Zainteresovani mogu da se prijave putem ovog LINK-a.

AIESEC je najveća međunarodna studentska organizacija koja ima za cilj razvoj liderstva, širenje kulturne različitosti i podsticanje društveno odgovornog ponašanja među mladima širom sveta. Sa prisustvom u preko 105 zemalja i teritorija, AIESEC pruža jedinstvene mogućnosti za mlade ljude da steknu nezaboravno iskustvo u međunarodnom okruženju. Misija je da „mir i ispunjenje ljudskog potencijala postane stvarnost”, a cilj im je da omoguće mladima da steknu globalnu perspektivu, razviju lične i profesionalne veštine, kao i da postanu lideri koji doprinose društvu u lokalnoj i globalnoj mreži.

AIESEC je nevladina, ne-partijska i ne-za-profit organizacija sa konsultativnim statusom pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija (ECOSOC), povezana sa UN DPI, članica ICMIO i priznata je od strane UNESCO-a.