Učenici Prve kragujevačke gimnazije osvojili su prvo mesto na državnom takmičenju „Most matematike“, koje je sredinom maja održano u Vrnjačkoj Banji.

Tim učenika Prve kragujevačke gimnazije koji se takmičio u kvizu znanja i projektu činili su učenici Aleksandra Milošević, Nina Stojčić, Mihailo Andonović, Pavle Živković, Sava Ćuković, Matija Milosavljević, Žarko Đorđević, Nikolina Arsenijević i Mihajlo Petrović.

Mentori ovoj sjajnoj ekipi bili su Ana Marković, profesorka fizike, mr Marija Rafajlović Stojković, profesorka matematike, a nastavnici saradnici na ovom projektu su bili Ivan Tirmenštajn, profesor matematike i mr Milena Živković, istraživač saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu, Institut za fiziku.

- Mr Mileni Živković dugujemo veliku zahvalnost, jer bez njene pomoći, mnogi ogledi ne bi mogli da se izvedu, kaže mr Marija Rafajlović Stojković, jedna od mentorki.

Na ovom takmičenju učenici zajedno sa svojim mentorima rade na usavršavanju rada sa novim alatima koji se sa razvojem tehnike i tehnologije konstantno usavršavaju, povezuju matematiku sa drugim predmetima, neguju nauku i kulturu, timski rad i najvažnije, razvijaju projektnu nastavu.

Đaci su imali priliku da prikažu i odbrane svoja rešenja na temu „(Ne)jednakost“.

Kao odgovor na zadatu temu, učenici su kreirali projekat pod nazivom „Sklad suprotstavljenih: otkrivanje skrivenih paralela mikro i makro sveta“.

Svoj rad su zasnovali na istraživanju kvantne fizike sa akcentom na Hajzenbergovu neodređenost i strukturu atomskih spektara, na određivanje konstante fine strukture, istraživanje talasno čestične dualnosti, određivanju brzine svetlosti kroz različite materijale.

Broj pi je broj koji je skoro, zbog svoje prirode, nemoguće zamisliti. Međutim, učenici su razvili kod koji nam omogućava da broj pi čujemo. Slično, kreirali su kod kojim grafik funkcije povezuju sa zvukom.

- Posebno smo ponosni, jer su naši učenici razvili kod uz čiju pomoć je moguće meriti puls i najvažnije, osmislili i kreirali aparat koji omogućava učenje Brajevog pisma. Jasno je da tako nešto postoji, ali njihova želja je da taj aparat bude što jeftiniji i pristupačniji za osobe koje sebi ne mogu takav aparat sebi da priušte, kaže mr Marija Rafajlović Stojković.

Učenici su kroz ovaj projekat ne samo stekli praktična znanja iz fizike i matematike, već su i razvili kritičko razmišljanje i sposobnost rešavanja kompleksnih problema.

Posebno je važan njihov doprinos razvoju tehnologija koje olakšavaju život slabovidim osobama, što pokazuje da mladi istraživači mogu imati značajan društveni uticaj.

Inače, takmičenje „Most matematike“ za cilj ima popularizaciju matematike, a osnivač ovog takmičenja je udruženje „Mladi matematičar“.