Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra. Praznik koji promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu,  obeležava se i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Godišnji izveštaji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, na žalost, pokazuju da diskriminacija dece u Srbiji i dalje postoji.

Diskriminacija na osnovu starosnog doba je godinama među prvim osnovama po učestalosti u ukupnom broju podnetih pritužbi.

Među 150 pritužbi koje se odnose na starosnu diskriminaciju podnetih prošle godine u trećini slučajeva je bila u pitanju diskriminacija dece.  

Ključni problemi koji su evidentirani u ovom izveštaju kada su u pitanju deca su položaj najmlažih u inkluzivnom obrazovanju i neodgovarajući vidovi podrške, vršnjačko nasilje, kao i nedovoljan broj predškolskih ustanova.

Tu je još i nedovoljnost obrazovnih programa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kulturi međusobnog poštovanja i nediskriminacije, tolerancije, razumevanja i uvažavanja različitosti, rodne ravnopravnosti, međugeneracijske solidarnosti.

Istraživanja pokazuju da su deca sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju posebno izložena diskriminaciji.

Analiza UNICEF-a pokazuje da čak 45% roditelja navodi da su oni ili njihova deca doživeli neku vrstu vređanja, omalovažavanja ili uznemiravanja zbog smetnji u razvoju deteta.

Gotovo svako treće dete sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju (29%) je doživelo odbijanje prilikom pokušaja korišćenja javnih usluga zbog nepristupačnosti objekata ili neprilagođenosti uslova.

Analizirajući praksu Poverenika, ali i brojne izveštaje i istraživanja domaćih i međunarodnih tela i organizacija, može se konstatovati da je u pogledu unapređenja položaja dece dosta postignuto, ali i da je diskriminacija dece prisutna.

Na Svetski dan deteta važno je pomenuti da u Srbiji ne postoji jedinstveni, sveobuhvatni zakon o pravima detata iako je on predviđen Ustavom iz 2006. godine.

Važenje Nacionalnog plana akcije za decu je isteklo još 2015. godine, a novi dokument strateškog značaja u ovoj oblasti do danas nije donet.

Podaci popisa stanovništva iz 2022. godine pokazuju da u Srbiji živi 955.452 dece starosti do 15 godina, što je 14,37 odsto ukupnog broja stanovnika.

Inače, Svetski dan deteta ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine.

Ove godine poruku povodom Svetskog dana deteta poslala je sportistkinja Ana Ivanović, Nacionalna ambasadorke UNICEF-a u Srbiji.