Kragujevačka JKP Šumadija će do kraja ove godine angažovati više radnika nego što ih je bilo u šest komunalnih preduzeća iz kojih je nastalo, iako je smanjenje prevelikog broja zaposlenih u kragujevačkim javnim i javno komunalnim preduzećima bilo je jedan od razloga za njegovo formiranje.

Da je preveliki broj zaposlenih u kragujevačkim javnim i javno komunalnim preduzećima upozoravao je i Fiskalni savet u svom izveštaju iz jula 2017. godine.

Procena Fiskalnog saveta u tom momentu bila je da je u kragujevačkim javnim i javno komunalnim preduzećima ima 30 odsto radnika više nego što bi trebalo.

JKP Šumadija je, da podsetimo, zvanično počela sa radom u januaru 2019. godine spajanjem   „Parking servisa”, „Čistoće”, „Zelenila”, „Tržnice” i „Gradskih groblja”.

U pet pomenutih preduzeća 2018. radilo je 605 radnika. Sistematizacijom novoosnovane firme JKP „Šumadija”, pod čijom kapom će se naći naredne godine, bilo je predviđeno 484 radnika, pa su „prekobrojni“ radnici otpušteni uz otpremnine od 300 evra po godini staža. (Vidi LINK)

Pored toga JKP Šumadija je u momentu nastanka imala i 14 zaposlenih na određeno vreme.

Godinu dana kasnije JKŠ Šumdijia je odlukom lokalne skupšine pripojena Gradska agencija za saobraćaj.

U ovoj firmi bilo je zaposleno 56 radnika, ali je neposredno pre pripajanja broj zaposlenih smanjen na 41 zaposlenog na neodređeno i 1 na određenoi vreme.  

Međutim, JKP Šumadija u januaru 2020. godine umesto 525 zaposlenih na neodređeno i 15 na određeno vreme, već imala 586 zaposlenih, od toga 12 na određeno vreme.

Od tada do danas broj radnika na neodređeno vreme narastao je na 605, dok je zaposlenih na određeno 38.

Pored toga, tokom prethodnih godina ovo preduzeće zapošljavalo je oko 250 radnika na lizing, odnosno preko agencija za zapošljavanje. (Vidi LINK)

Doduše, JKP Šumadija u 2024. godini planira smanjenje angažovanja lica putem agencija takozvanog lizinga radne snage na 175 lica, ali tako što će zaposliti još 50 radnika na neodređeno vreme.

Time bi, prema planu, na kraju 2004. JKP Šumadija imala 659 stalno zaposlenih, 38 zaposlenih na određeno vreme, dok bi tokom godine još 175 bi bilo angažovano preko agencije.

- Većina planiranih zapošljavanja se odnose na radna mesta koja su u okviru sektora i službi koje se bave pružanjem usluga korisnicima, odnosno u pitanju je operativa, navodi se u Programu poslovanja.

Inače, najniža plata zaposlenih u ovom preduzeću, bez poslovodstva, ove godine biće 53.623 dinara, a najviša 173.885 dinara.

Najniža plata direktora je pak 171.882 dinara, a najviša 199.028 dinara.

Kragujevčani, podsećamo, od ovog meseca moraju da izdvoje više novca za odvoz smeća, usluge gradskih grobalja, kao i za parkiranje, pošto je JKP Šumadija usvojila novi cenovnik.

JKP Šumadija poskupljenja obrazlaže usaglašavanjem cenovnika sa drugima gradovima, rastom cena na tržištu, kao i povećanim troškovima ovog preduzeća. (Vidi LINK)