Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka ni jedan nije bezbedan i ispravan za upotrebu.

Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, na Bubnju, u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, na izvoru Kapovac, u Petrovcu, na Grujinoj česmi i u Bukurovcu.

Uzorkovanje je izvršeno 11. septembra od strane nadležne ustanove, Instituta za javno zdravlje.

Napominjemo da se česme u Velikom parku i u Pešačkoj zoni u centru grada snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda, te je voda sa ovih česama bezbedna za piće.