Arhitekta - projektant

Kragujevac

Arhitektonsko inženjerski studio ARIS doo - Kragujevac arhitekte - projektante

Broj izvrišilaca: 2

Uslovi rada i ostali uslovi:

sedmi nivo kvalifikacije - diplomirani arhitekta

Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, predviđen probni rad 6 meseci

Engleski jezik - osnovni nivo

Rad na računaru - napredni nivo

Rad u BIM-u, ArchiCAD i/ili Renit, AutoCAD - obavezno

Poželjna licenca

Poželjno prethodno radno iskustvo

Opis posla:

Diplomirani inženjer arhitekture, arhitekta - projektant

Zainteresovani kandidati mogu da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 034/300077; proslede svoju biografiju na mejl: office@aris.co.rs; ili da se jave lično na adresu ulica Šumadijske divizije 1a, Kragujevac

Arhitektonsko inženjerski studio ARIS doo

Povezani oglasi

Rekovac

Doktor medicine

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Dom zdravlja Rekovac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Strukovna medicinska sestra / tehničar za potrebe Klinike za hematologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7403 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Centra za radijacionu onkologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7399 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Službe za anesteziju i reanimatologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7396 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viši radiološki tehničar za potrebe Centra za radijacionu onkologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7717 od 04.06.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7402 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: UKC Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša ginekološko akušerska sestra / tehničar za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7401 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: UKC Kragujevac

Pogledaj oglas

Kraljevo

Medicinska sestra/tehničar na Psihijatriji

Na osnovu  člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

Firma: Opšta bolnica "Studenica" Kraljevo

Pogledaj oglas

Kragujevac

Viša medicinska sestra / tehničar za potrebe Klinike za neurologiju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-7400 od 30.05.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: UKC Kragujevac

Pogledaj oglas