Kuponi banner

Kragujevac

Prodavac u maloprodaji boja i lakova

Kragujevac

Vozač B kategorije

Kragujevac

Konobar

Vrnjačka Banja

Administrativni službenik

Kragujevac

Savetnik u prodaji

Konkurs za radno mesto Savetnik u prodaji VK-RS, partner kompanije Telekom Srbija a.d., lidera u telekomunikacionoj industriji, traži ambiciozne i ...

Firma: VK-RS

Pogledaj oglas

Čačak

Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

Na osnovu čl.24. Zakona o radu („Sl.gl.RS“ br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Odluka US, 113/17 i 95/18-autentično tumačenje) i čl.7 i 8 ...

Firma: Zavod za javno zdravlje Čačak

Pogledaj oglas

Kragujevac

Pedijatrijska sestra / tehničar za potrebe Klinike za pedijatriju

Na osnovu Odluke v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac broj 01-4715 od 08.04.2024. godine, sve u vezi sa članom 7. tačka 1. stav ...

Firma: Univerzitetski klinički centar Kragujevac

Pogledaj oglas

Kragujevac

Nastavnik razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA “MILUTIN I DRAGINjA TODOROVIĆ” 34000 Kragujevac, Save Nemanjića 2 tel. 034/332-712 Nastavnik razredne nastave USLOVI: Pored ...

Firma: Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorović"

Pogledaj oglas

Batočina

Nastavnik matematike

OSNOVNA ŠKOLA „SVETA SAVA” 34227 Batočina Kralja Milana Obrenovića 6 tel. 034/6841-402 Nastavnik matematike na određeno vreme radi zamene ...

Firma: Osnovna škola "Sveti Sava"

Pogledaj oglas

Kragujevac

Više radnih mesta

EKONOMSKA ŠKOLA 34000 Kragujevac, Radoja Domanovića 6 tel. 034/332-428 1. Nastavnik predmetne nastave pravne grupe predmeta na određeno vreme, ...

Firma: Ekonomska škola

Pogledaj oglas