Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković” dobila je na poklon od Grada Kragujevca sportsku opremu - set košarkaških tabli, obruče i lopte za potrebe nastave. Naime, poklon je usledio nakon molbe direktorke ove kragujevačke škole, da Grad pomogne obnovu sportske opreme.

- Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković” nije bila u programu za ovu godinu. Imajući u vidu da bi trebalo da bude jedan od naših prioriteta, ovoga puta to ispravljamo, a u narednom periodu Grad će obezbediti sve što joj je potrebno za nastavu fizičkih aktivnosti u sali ili na terenu, kazao je Predrag Stevović, član Privremenog organa Grada Kragujevca

Direktorka škole Tanja Simić istakla je da je sportska oprema u ovoj školi stara i dotrajala.

- Posebno nas je iznenadila brzina odgovora Grada na našu molbu za obnovu košarkaške opreme. Veliki je značaj fizičkih aktivnosti za motorički razvoj učenika potreban za dalje razvijanje njihovih kognitivnih sposobnosti i zato kroz nastavu u našoj školi radimo psihomotornu reedukaciju, objasnila je direktorka.