U Agenciji za privredne registre je od 7. do 12. februara, po službenoj dužnosti, pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva, saopšteno je danas iz te institucije.

Nadležni Registrator nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata je doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana, u skladu sa članom 547 stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Rešenja registratora u papirnoj formi poslata su putem pošte na registrovane adrese sedišta privrednih društava, a elektronska forma registratorove odluke, zajedno sa oglasom o pokretanju prinudne likvidacije, objavljeni su na internet stranici Agencije.

Objavljenim dokumentima pristupa se unosom matičnog broja ili poslovnog imena društva u pretraživače: Pretraga oglasa i obaveštenja za registrovane subjekte ili Pretraga privrednih društava.

Od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društvo ne može da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata.