Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, koja mogu da se koriste za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava.

U tekstu konkursa, objavljenog na sajtu ministarstva, se precizira da učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50 odsto njegove ukupne vrednosti, a učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20 odsto ukupno odobrenih para iz kredita.

Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda za razvoj, sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva dva miliona dinara.

Rok otplate je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za tzv. grin fild investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Zahtevi se do 1. septembra, podnose Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.