Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se studentima na magistarskim i doktorskim studijama i kandidatima koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, saopštilo je ministarstva prosvete.

To ministarstvo je u saopštenju podsetilo da je prethodno vlada Srbije usvojila i zaključak kojim se studentima osnovnih studija na fakultete i više škole do tog datuma, takođe produži rok za završetak studija.

Najavili su da će pripremiti izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju radi omogućavanja produžetka roka za završetak studija.

Iz ministarstva su najivili i pokretanje dijaloga u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima.