Inspekcija rada nije utvrrdila bilo kakve nepravilnosti prilikom obilaska pogona Jure u Rači tvrdi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Povodom prijava da se u kompaniji “YURA Corporation” doo ne poštuju pravila i mere u ingerenciji Inspekcije rada, a usled vanrednog stanja u zemlji, izazvanog virusom COVID-19, izvršena su tri vanredna inspekcijska nadzora u proizvodnim  pogonima u Nišu, Leskovcu i Rači, tokom kojih nisu utvrđeni propusti y nadležnosti inspekcije rada, saopštilo je ovo ministarstvo.

Da podestimo, u utorak, 21. aprila, ova kompanija je vratila sve radnike na posao. Hale južnokorejske korporacije u Rači radile su, smatra sindikat, sa više radnika nego što to predviđa sporazum sindikata, Kriznog štaba opštine Rača, epidemiologa Instituta za javno zdravlje i poslovodstva fabrike. Zbog toga je inspekcija rada obilazila ovaj, ali i pgone kompanije u Nišu i Leskovcu.