Na konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za dodelu sredstava za programe razvoja informacionog društva pristiglo je 70 prijava sa predlozima i isto toliko predloga programa koji ispunjavaju uslove da budu razmotreni.

To su pokazali preliminarni rezultati konkursa koje je ministarstvo objavilo.

Predlozi se odnose na organizovanja regionalnih konferencija u cilju podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija, zatim podizanje digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti, te međunarodnih takmičenja iz računarstva, informatike, matematike i fizike.

Spisak pristiglih predloga se može videti na sajtu ministarstva.

Prema uslovima konkursa, programi mogu trajati najduže pola godine, a jedan predlog može se dobiti najviše milion dinara.