Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se od 1. januara 2024. godine za dva meseca.

Novi uslov da žene odu u penziju tako postaje 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Inače, i muškarci i žene mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Prilikom ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju ove godine su izjednačeni muškarci i žene.

Za oba pola za ostvarivanje ovog prava potrebno je 40 godina staža i 60 godina života.

U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.