Energetika Kragujevac

Adresa: Prvoslava Rakovića 4A

 

Telefoni: 034/305-185, 305-175

Prijava kvara: 034/336-238

Besplatni call centar: 0800-034-033

 

E-mail: office@energetika-kragujevac.com

Web sajt: www.energetika-kragujevac.com

 

Ostali telefoni:

 

Direktor sa sekretarijatom: 034/301-910

Direkcija marketinga: 034/335-420

Direkcija za ekonomiku i finansije: 034/336-117

Sektor za pravne, kadrovske i administrativne poslove: 034/336-259

Direkcija nabavke: 034/335-062

Direkcija tehnologije: 034/301-912

Direkcija za proizvodnju toplotne energije i fluida-VML: 034/370-250

Portparol: 034/362-026

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja: 034/336-259