Istraživači kažu da je potrebno da se postigne „globalni konsenzus” u narednih nekoliko godina da bi se zaštitile naučno važne lokacije na Mesecu. Poziv za zaštitu lokacija na Mesecu mogla bi unaprediti astronomiju, navode istraživači.

Baz Oldrin, drugi čovek koji je kročio na Mesec, opisao je pejzaž na koji je zakoračio kao „veličanstvenu pustoš”. Mesta za sletanje Apola bila su posebno ravna, što je, naravno, bila Nasina namera. Lokacije su odabrane, delimično, zbog pristupačne površine gde nema brda, litica i kratera.

Ali u protekle dve decenije, lunarna istraživanja su otkrila bogatiju sliku našeg prirodnog satelita. Lunarne jame vode u unutrašnjost Meseca i te rezervoare štite od svemirskog zračenja uz pomoć visokih stena. Duboki krateri na lunarnim polovima skrivaju naslage leda, izvor dragocene vode, kiseonika i vodonika. Neki su oivičeni visokim grebenima koji hvataju sunce - što je ključno za solarnu energiju, i to tokom cele godine.

Stene i tlo Meseca, sadrži, između ostalog razne druge vrednie resurse: titanijum, aluminijum, helijum-3, plemenite metale i elementi retkih metala.

Nije ni čudo što svemirske agencije i privatne kompanije planiraju izgradnju baza za naučne eksperimente i rudarske operacije na Mesecu. S obzirom na njegovu veličinu - površina Meseca je skoro tri puta veća od Antarktika - prenaseljenost može izgledati kao dalja briga. Na Mesecu postoji nekoliko važnih tačaka, a očekuje se da će zemljište koje je savršeno za naučne eksperimente privući ogroman deo misija, imajući na umu druge aktivnosti.

Za istraživače koji žele da zaštite lokacije od izuzetnog naučnog značaja, ili SESI, neposredni zadatak je da se dogovore kojim mestima je potrebna zaštita.

- Imperativ je da naučnici razmotre činjenicu da je značajna „naučna imovina“ ugrožena, i da moraju proaktivno da ih identifikuju kao lokacije kojima je zaštita neophodna, rekla je dr Alana Krolikovski, politikolog sa Univerziteta nauke i tehnologije u Misuriju, i koautor studije o rizicima za SESI koju je objavilo Kraljevsko društvo.

Izveštaj poziva na višesmerni pristup zaštiti SESI. Na nacionalnom nivou, kaže se da zaštita mora biti upisana u načela svemirske politike koje sastavljaju vlade, koje mogu ovlastiti i regulisati aktivnosti i sprovoditi najbolju praksu. Ovo je najhitnije za zemlje koje uskoro planiraju misije na Mesec.

U toku su dva velika međunarodna nastojanja da se uspostave pravila za lunarne aktivnosti, ali do sada nijedan ne naglašava zaštitu SESI, dodaje se u izveštaju. Sporazum između SAD i zemalja koje su partneri u američkom programu istraživanja Meseca „Artemis“, preciziraju „bezbedne zone“ oko instalirane opreme, ali ništa ne govore o zaštiti lokacija izvan onih od istorijskog interesa.

Sporazumi, međutim, dozvoljavaju privatnim kompanijama da izvlače materijal za profit.

Drugi napor u upravljanju Mesečevim resursima detektovan je u Komitetu Ujedinjenih nacija za miroljubivo korišćenje svemira, ili Copuos. Nova radna grupa razmatra pravila o vađenju prirodnih resursa iz nebeskih tela, a postoje nade da će grupa proširiti svoju nadležnost na SESI.

- Potrebna nam je utvrđena SESI zaštita i to najkasnije za pet godina, da bismo sprečili važne oblike nepovratne štete. Zaista je važno da se ode dalje od uobičajenih uspostavljenih pravila i da se dostigne istinski globalni konsenzus, rekla je Krolikovski.